snel goed Nederlands leren
5, 7 of 9 dagen dagen intensief privé taalbad NT2 voor hoger opgeleide anderstaligen

Privé Snelcursus Nederlands NT2 met taalbad voor hoogopgeleiden.

Privé snelcursus Nederlands NT2. Privélessen + taalbad. Per dag : 6, 7 of 8 privélessen van 50' in taalbad + 2 uur extra conversatie + 3 uur zelfstudie. Een rustige studievriendelijke omgeving. Een ervaren en efficiënt leraar. Niet goedkoop maar zijn prijs waard. De enige manier om in 5, 7 of 9 dagen Nederlands te leren. Of je kennis opvallend snel te verbeteren.

Privésnelcursus Nederlands, taalbad voor hoogopgeleiden
Vlot Nederlands in 5, 7 of 9 dagen.
Enkel nuttig Nederlands.
Privélessen en intensieve persoonlijke begeleiding.
Een ervaren geëngageerd privédocent Nederlands.
Welke spoedcursus met taalbad kiezen?
            1. Een intensief taalbad met privélessen voor beginners.
            2. Een intensieve snelcursus Nederlands gevorderden met eigen doelstellingen.

Liever een gesprek om een en ander te bespreken?
Contacteer richard@leernederlands.com of bel +32 497 62 18 05


spoedcursus Nederlands NT2  met Richard van EgdomIndividueel taalbad speciaal voor hoogopgeleide anderstaligen.

Privé spoedcursus: In 5, 7 of 9 dagen privéles tot 2 niveaus hoger op het Europees referentiekader in de kennis Nederlands van je baas, collega, vriend(in) of partner? Jazeker, Nederlands leren in een recordtijd kan. Het moet wel een snelcursus met individueel taalbad op maat zijn. En, je daar helemaal vrij voor maken is echt nodig, motivatie uiteraard ook. Maar het resultaat is ernaar. Dat bewijst deze NT2 intensieve privé spoedcursus Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen met Richard al jaren.

5 (standaard), 7, eventueel 9 dagen privécursus Nederlands, residentieel in Gastenhuis Abdij Averbode, van maandagmorgen tot vrijdagmiddag of met 1 of 2 weekends extra vooraf en/of daarna, 6 (standaard), eventueel 7 of 8 intensief begeleide privélessen Nederlands van 45' per dag, 2 tot 3 uur zelf herhalen, 3 uur extra conversatie: leraars aanwezig tijdens pauzes, middag en avondmaal.

Snelcursus + taalbad volledige onderdompeling + heel intensief + privé => je hoogopgeleide baas, collega, vriend of partner spreekt Nederlands in 1 week!

 

cursus Nederlands Richard van Egdom AverbodeJe leert in 1 week onderdompeling snel en correct Standaard Nederlands.

In het gastenhuis van Abdij Averbode, aangenaam, rustig en studeervriendelijk stil, midden natuurgebied Averbode Bos en Heide.
Een privécursus Nederlands, privélessen intensief en op maat van wat jij, je collega, baas, medewerker, vriend(in) nodig hebben.
Voor wie al Nederlands kent: na een evaluatie van je niveau, bepalen we samen je in één week te halen doelstellingen.

Van maandagmorgen tot vrijdagmiddag + eventueel een of twee weekends extra. Intensieve cursus Nederlands, taalbad met persoonlijke intensieve begeleiding: 6 (standaard), 7 of 8 privélessen Nederlands per dag.  Samen met je persoonlijke herhaling en 3 u extra conversatie per dag, kom je zo makkelijk, TV of film kijken niet inbegrepen, aan 50 tot 60 uur onderdompeling in het Nederlands.
Je privéleraar Nederlands en gesprekspartners zijn er ook tijdens de pauzes en bij de maaltijden.
Taalbad: Vanaf het begin spreekt je privéleraar enkel Nederlands. Dat is het efficiëntst, zo leer je het snelst!

Accent op Nederlands spreken en begrijpen. Themagecentreerd leren. Je Nederlandse woordenschat breidt doorlopend. Je uitspraak en intonatie en melodie worden doorlopend verbeterd. Gepraat wordt over wat je werkelijk boeit, bezig houdt en interesseert: gezin, vrije tijd, interesses, job, hobby, ... . De Nederlandse woordenschat die je interesseert en echt nodig hebt. Tv-programma's, het journaal, krantenartikels of documentatie in verband met je werk of wat je boeit. Materiaal dat je wil begrijpen als basis voor gesprek.

 

vlot gesproken Nederlands NT2  begrijpen en spreken

Je leert enkel nuttig Nederlands.

Standaard Nederlands goed begrijpen en vlot of nog vlotter leren spreken.
Je makkelijk(er) in Standaard Nederlands uitdrukken.
De Nederlandse en Vlaamse mentaliteit en hun nuances kennen en begrijpen.
Een taalbad Nederlands met volledige onderdompeling.
Een spoedcursus voor hogere managers ambtenaren, rechters, professoren, vrije beroepen en andere hoogopgeleiden die snel en goed Nederlands willen begrijpen en spreken.
En, voor wie een goed begrip van de Nederlandse en Vlaamse
mentaliteit voor privé of beroep belangrijk is.
Je hoogopgeleide baas, collega, vriend of partner, of jij zelf, leert in 1 intensieve privésnelcursus Nederlands of 3 weekends met volledige onderdompeling en intensieve persoonlijke begeleiding evenveel Nederlands als tijdens 1 jaar avondcursus of groepsonderwijs.

Van 0 beginnen en 2 niveaus verder, A2 volgens het Europese referentiekader taalvaardigheid, kan met Richard van Egdom in één week.

 

intensief taalbad Nederlands NT2Je privélessen worden persoonlijk aangepast.

Taalbad Nederlands = volledige onderdompeling in het Nederlands: 
Nadruk op gesproken Nederlands begrijpen en vlot Nederlands leren spreken. Met van in het begin aandacht voor goede uitspraak en correcte zinsbouw.
Gespreksthema's die voor jezelf, je werk en je omgeving belangrijk zijn.
Een efficiënte intensieve privécursus  Nederlands op maat die boeit en motiveert. Dan wil je je ervaring, mening, opinie, delen, je vragen stellen, je ideeën uitwisselen. Als je in het Nederlands wil communiceren over wat je aanspreekt, boeit en bezig houdt, wil je zo snel mogelijk Nederlands leren. Vocabulaire, correcte uitspraak en zinsconstructie gaan er dan vanzelf in. Ze zijn geen doel meer maar middel tot uitwisseling, gesprek, dialoog, elkaar leren kennen en van ideeën wisselen.

Je krijgt intensieve persoonlijke themagecentreerde begeleiding.  Je tempo wordt gerespecteerd, gespreksthema's zijn naast de noodzakelijke basis algemeen vocabulaire jouw thema's. Tijdens deze intensieve privécursus/taalbad Nederlands leer je van in het begin in het Nederlands denken. Van in het begin zonder die tijdrovende omweg over vertaling, waardoor je nog maar halfweg bent als je gesprekspartner zijn zin al af heeft.
En, tijdens pauzes, middag- en avondmaal is er extra gelegenheid tot ongedwongen Nederlandse conversaties, gesprekken met je privé leraar maar ook met de andere gasten, meestal boeiende mensen uit het sociocultureel milieu.

Niet enkel Nederlands maar ook onze mentaliteit: Je leert niet alleen Nederlands. Je leert onze Nederlandstalige mentaliteit kennen, van binnen uit. Door natuurlijke ongedwongen gesprekken over mens en samenleving in Vlaanderen en Nederland. Over onze gewoonten, waarden en thema's, wat ons nauw aan het hart ligt, hoe we zijn.
Tijdens zo'n intensieve spoedcursus Nederlands leert je baas, collega, vriend of partner niet alleen Nederlands, hij of zij leert ook onze sociale grammatica: gebruiken, gewoonten en omgangsregels.

een ervaren en toegewijde privéleraar Nederlands NT2Een ervaren geëngageerd privédocent Nederlands

Of jij, je baas, collega, vriend, vriendin of partner absoluut beginner, basisgebruiker of al vaardiger zijn, samen stellen we realistische doelstellingen voor een intensieve en efficiënte privécursus Nederlands op.

Richard van Egdom.
Een moedertaalspreker als leraar,
die de specifieke moeilijkheden van Frans-, Engels-, en Duitstaligen
of anderstaligen die één van deze talen als tweede taal leerden,
door en door kent.
Met ervaring van het bedrijfsleven (Organizational Development).
Die zowel de vreugden als de zorgen van het managerleven kent,
met een brede algemene cultuur.
Getuigenissen
of meer over je leraar.

 

Nederlands taalgebied en zijn 5 accenten.Welke Spoedcursus Taalbad Nederlands NT2 kiezen?

Behalve van je budget, hangt dat af van de mogelijkheden van jezelf, je baas, collega, vriend, vriendin of partner om zich voor die week volledig vrij te maken. Voor een optimale return on investment is het inderdaad nodig die relatief korte maar intensieve tijd hoofdzakelijk, zo mogelijk uitsluitend, aan Nederlands leren begrijpen en spreken te kunnen besteden.
Als je dagelijks in contact bent met Nederlandstaligen of een Nederlandstalige partner hebt, kunnen 5 dagen taalbad volstaan.
7- of 9-daagsen of opeenvolgende weekends bieden meer conversatiemogelijkheden en gelegenheden tot contact met de andere gasten (meestal mensen uit het sociocultureel milieu). Dat is erg nuttig als je niet alleen Nederlands wil kunnen spreken en begrijpen maar ook Nederlandstaligen wil kennen en begrijpen: hoe die anders zijn, wat ze bezig houdt.
Heb je een belangrijke positie in je bedrijf of daarbuiten dan is zo'n begrip van de Nederlandstalige mentaliteit zelfs een must.
Al onze cursussen houden rekening met de specifieke moeilijkheden bij het leren van de uitspraak, intonatie en zinsbouw en basisgrammatica van het Nederlands voor Frans-, Engels-, of Duitstaligen - of voor wie één van die talen als tweede taal leerde.

 

Intensieve spoedcursus/taalbad Nederlands voor beginners:

Als je zelf, je baas, collega, vriend, vriendin of partner een absoluut beginner is, is het antwoord snel gevonden.
Tijdens zo'n intensieve spoedcursus Nederlands met taalbad voor absolute beginners leer je de noodzakelijke basiswoordenschat van ongeveer 1500 woorden.
Bedoeling is je de Standaard Nederlandse omgangstaal te leren. Je leert er correcte uitspraak en intonatie en zinsbouw. Dat is wat je Nederlandstalige medewerkers, vrienden en collega's vooral zullen appreciëren. Dat maakt het voor ze makkelijk je te begrijpen en verder te helpen.
Voertaal van al onze intensieve privé-cursussen is uiteraard Nederlands. Ook al is je leraar vlot 4-talig. Zo hoor je constant de klanken, het ritme en de melodie van mooi Standaard Nederlands en begin je, van in het prille begin, in het Nederlands te denken.
Dialoog is de basis van elke les. Dat is het voordeel van een moedertaalspreker als leraar.
Uiteraard komt ook de noodzakelijke basisgrammatica aan bod. Maar het accent ligt op dialoog en natuurlijke conversatie, gesproken Nederlands begrijpen en spreken. 
Na zo'n intensieve spoedcursus en taalbad Nederlands voor beginners ben je goed op weg van niets naar het Basisniveau A2 van het Europees Referentiekader:
Zinnen en courante Nederlandse uitdrukkingen over dagdagelijkse onderwerpen begrijpen. In het Nederlands informatie geven er vragen stellen over zelf en over familie, over boodschappen doen, over je werk etc. Je kan dan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Na zo'n week kan je in eenvoudig Nederlands vertellen over je achtergrond, je dagelijkse omgeving en je dagdagelijkse behoeften.

Intensieve spoedcursus/taalbad Nederlands gevorderden voor je eigen bijzondere doelstellingen:

Heb je al een basiskennis van het Nederlands, dan kan je een cursus op maat afspreken bijv. rond meer specifieke woordenschat of aspecten van het Nederlands waar je het nog moeilijk mee hebt.
Naast een correcte uitspraak en intonatie, nodig om goed begrepen te worden, is de basiskennis Nederlandse grammatica die je echt nodig hebt om efficiënt beroeps of vakgericht Nederlands te leren, dit:
1. werkwoorden: onvoltooid tegenwoordige tijd, voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, meest frequente regelmatige en onregelmatige werkwoorden, gebruik van de voorwaardelijke wijs (zouden).
2. voornaamwoorden: correct gebruik van vraagwoorden (waar, wat ? hoe ? waarvoor ?, waarom ? voor wie, hoe ? etc. ), possessiva (haar, zijn, ons, onze, etc.)  en aanwijswoorden (deze, die, dit, dat, etc ..).
3. vlot gebruik van de Nederlandse zinsbouw: tangstructuur, plaats van het werkwoord, vervangen van subject en object door persoonlijke voornaamwoorden (hij, het, ze / hem, haar, het, ze/hen).
Gaat dat nog niet zo vlot, dan kan je eventueel een weekend tussenschakelen om dat bij te werken. 
Heb je al een basiskennis van het Nederlands dan kan je naargelang je doelstellingen samen met een kritische medewerker, vriend of partner met deze zelfbeoordelingsschaal taalvaardigheid Nederlands je onze taal begrijpen, spreken, lezen, schrijven, ..., beoordelen.

Meer info over :

Hoe verloopt zo'n intensieve privé-cursus Nederlands met taalbad?
Evalueer je taalbeheersing Nederlands! 
Richard van Egdom een ervaren docent Nederlands Nederlands als 2e taal  voor hoogopgeleide anderstaligen.
Boeiende getuigenissen van enkele oudstudenten. 
Wat kost zo'n efficiënte spoedcursus met taalbad?
Nuttige downloads en links voor anderstaligen die Nederlands leren.

Contact? richard@leernederlands.com of bel +32 497 62 18 05

Print Friendly and PDF