Nederlands leren in 1 week?

2 Niveaus hoger op de European Proficiency Scale?

Ja, dat kan !


Prijzen en tarieven intensieve privé-spoedcursussen Nederlands voor managers en andere hoogopgeleiden.

Nederlands leren in 1 week? Ja,dat kan!

Spoedcursus Nederlands NT2 Taalbad Nederlands.

Een week volledige onderdompeling in het Nederlands = de enige manier om in 5, 7 of 9 dagen Nederlands te leren.

Welke cursus kiezen?

Basiscursus Nederlands voor dagdagelijks contact, meer specifieke cursus Nederlands voor gevorderden, of vervolmaking NT2 om echt tweetalig te worden?

Prijzen en tarieven van onze persoonlijk aangepaste intensieve privé-cursussen Nederlands.

Onze cursussen gaan door in Hotel Greenpark in Sint-Pieters-Leeuw, prijzen met of zonder overnachting & volpension.

 

Welke intensieve privé-cursus Nederlands kies ik best?

Behalve van je budget, hangt dat af van de mogelijkheden van je zelf, je baas, collega, vriend, vriendin of partner om zich voor die week volledig vrij te maken. Voor een optimale return on investment is het inderdaad nodig die relatief korte maar intensieve tijd hoofdzakelijk, zo mogelijk uitsluitend aan Nederlands leren spreken en begrijpen te kunnen besteden.


Nederlands leren in 1 week? Ja,dat kan!

Als je alleen woont of met een Nederlandstalige partner en je de nodige discipline hebt kan een niet residentiële week soms volstaan.

Residentiële weken of weekends bieden meer conversatiemogelijkheden en gelegenheden tot contact met leden van het plaatselijk sociocultureel milieu. Erg nuttig als je niet alleen Nederlands wil kunnen spreken en begrijpen maar ook Nederlandstaligen wil kennen en begrijpen: hoe die anders zijn, wat hen bezig houdt. Heb je een belangrijke positie in je bedrijf of daarbuiten dan is zo'n begrip van de Nederlandstalige mentaliteit zelfs een must.

Al onze cursussen houden rekening met de specifieke moeilijkheden van Frans-, Engels-, of Duitstaligen - of van wie één van die talen als tweede taal leerde - met het leren van de uitspraak, intonatie en zinsbouw en basisgrammatica van het Nederlands.

Een intensieve basiscursus Nederlands voor beginners:

Als je zelf, je baas, collega, vriend, vriendin of partner een absoluut beginner is, is het antwoord snel gevonden.

Tijdens zo'n intensieve cursus Nederlands voor absolute beginners leer je de noodzakelijke basiswoordenschat van ongeveer 1500 woorden.

Bedoeling is je de Nederlandse omgangstaal te leren. Je leert er correcte uitspraak en intonatie en zinsbouw, dat is wat je Nederlandstalige medewerkers, vrienden en collega's vooral zullen appreciëren.

Voertaal van al onze intensieve privé-cursussen is uiteraard Nederlands. Ook al is je leraar vlot 4-talig. Zo hoor je constant de klank en het ritme van correct Nederlands en begin je, van in het prille begin, in het Nederlands te denken. 

Dialoog is de basis van elke les. Dat is het voordeel van een moedertaalspreker als leraar.

Uiteraard komt ook de noodzakelijke basisgrammatica aan bod. Maar het accent ligt op dialoog en natuurlijke conversatie, gesproken Nederlands begrijpen en Nederlands spreken.  Na zo'n intensieve basiscursus Nederlands voor beginners ben je goed op weg van niets naar het Basisniveau A2 van het Europees Referentiekader:

Zinnen en courante Nederlandse uitdrukkingen over dagdagelijkse onderwerpen begrijpen. In het Nederlands informatie geven er vragen stellen over zelf en familie, boodschappen doen, werk etc. Je kan dan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Na zo'n week kan je in eenvoudig Nederlands vertellen over je achtergrond, je dagelijkse omgeving en je dagdagelijkse behoeften.


Nederlands leren in 1 week? Ja,dat kan!

Of een intensieve privécursus Nederlands gericht op je eigen bijzondere doelstellingen:

Heb je al een basiskennis van het Nederlands, dan kan je een cursus op maat afspreken bijv. rond meer specifieke woordenschat of aspecten van het Nederlands waar je het nog moeilijk mee hebt.

Naast een correcte uitspraak en intonatie, nodig om goed begrepen te worden, is de basiskennis Nederlandse grammatica die je echt nodig hebt om efficiënt beroeps of vakgericht Nederlands te leren, dit:


1. werkwoorden: onvoltooid tegenwoordige tijd, voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, meest frequente regelmatige en onregelmatige werkwoorden, gebruik van de voorwaardelijke wijs (zouden).


2. voornaamwoorden: correct gebruik van vraagwoorden (waar, wat ? hoe ? waarvoor ?, waarom ? voor wie, hoe ? etc. ), possessiva (haar, zijn, ons, onze, etc.)  en aanwijswoorden (deze, die, dit, dat, etc ..).


3. vlot gebruik van de Nederlandse zinsbouw: tangstructuur, plaats van het werkwoord, vervangen van subject en object door persoonlijke voornaamwoorden (hij, het, ze / hem, haar, het, ze/hen).

Gaat dat nog niet zo vlot, dan kan je eventueel een weekend tussenschakelen om dat bij te werken. 


Nederlands leren in 1 week? Ja,dat kan!

Wat meebrengen naar je intensieve privécursus Nederlands?

Voor een basiscursussen beginners gebruiken we eigen materiaal en een specifiek handboek Nederlands voor hoogopgeleiden. De gesprekken tijdens pauzes en maaltijden gaan over thema's die je zelf interesseren. Zo leert je baas, collega, vriend , vriendin of partner alvast ook de woorden en uitdrukkingen over dingen die hem/haar boeien en aanspreken.

Naar specifieke cursussen op maat kan je zelf materiaal (documenten, tekst, opnames, ...) meebrengen dat je nodig wil begrijpen:


Notulen van vergaderingen, teksten in verband met je beroep (besluiten en uitspraken, projecten, economische of vakliteratuur, ...).

Ook krantenartikelen of tv-programma's kunnen erg nuttig zijn.


Bedoeling van zo'n privécursus op maat is immers dat je precies dat Nederlands leert dat je echt nodig hebt.

En dat kan enkel tijdens privécursussen Nederlands op maat van je wensen en behoeften.

Vergeet ook je laptop niet (controleer of er wel een mediaplayer op staat)!

    


Je hoogopgeleide baas, collega, vriend of partner, of jij zelf, leert in 1 intensieve cursusweek Nederlands of 3 weekends met volledige onderdompeling in het Nederlands en intensieve persoonlijke begeleiding evenveel Nederlands als tijdens 1 jaar avondcursus of groepsonderwijs.

2 Niveaus verder volgens het Europese referentiekader taalvaardigheid kan bij ons in één week intensieve privécursus Nederlands.


Persoonlijk aangepaste privé lessen. Volledige onderdompeling in het Nederlands.  Nadruk op gesproken Nederlands begrijpen en vlot Nederlands leren spreken. Boeiende gespreksthema's die jezelf en je situatie betreffen zijn noodzakelijke ingrediënten voor een efficiënte intensieve privécursus  Nederlands op maat die boeit en motiveert.

Dan wil je je ervaring, mening, opinie, meedelen, je vragen stellen, je ideeën uitwisselen.


Als je in het Nederlands wil communiceren over wat je aanspreekt, boeit en bezig houdt, wil je zo snel mogelijk Nederlands leren.

Vocabulaire, correcte uitspraak en zinsconstructie gaan er dan vanzelf in.

Ze zijn geen doel meer maar middel tot uitwisseling, gesprek, dialoog, elkaar leren kennen en van ideeën wisselen.

Je krijgt intensieve persoonlijke themagecentreerde begeleiding, je tempo wordt gerespecteerd, gespreksthema's zijn jouw thema's.

Tijdens zo'n intensieve privé-cursus Nederlands leer je van in het begin in het Nederlands denken, Zonder die tijdrovende omweg over vertaling waardoor je nog maar halfweg bent als je gesprekspartner zijn zin al af heeft.

En, tijdens pauzes, middag- en avondmaal is er extra gelegenheid tot ongedwongen conversatie in het Nederlands met je privé leraar en boeiende mensen uit het plaatselijk sociocultureel milieu.

Je leert niet alleen Nederlands, je leert de Nederlandstalige mentaliteit kennen van binnen uit, door natuurlijke ongedwongen gesprekken over mensen en de samenleving in Vlaanderen en Nederland, over onze gewoonten, waarden en thema's, wat ons nauw aan het hart ligt, hoe we zijn.


Tijdens zo'n intensieve privé-week Nederlands leert je baas, collega, vriend of partner niet alleen Nederlands, hij of zij leert ook onze sociale grammatica: gebruiken, gewoonten en omgangsregels.