Woordvolgorde syntaxis van het Nederlands.


De essentie van onze Nederlandse syntaxis voor hoogopgeleide anderstaligen (NT2): de noodzakelijke informatie over de woordvolgorde die je nodig hebt om vlot Standaard Nederlands te spreken:

Deze woordvolgorde in het Nederlands toont je onze syntaxis. Zo zie je de structuur van de Nederlandse zin. 

Syntaxisregels van buiten leren helpt niet. Daarom vind je hier ook geen regels.


Bij het leren van je moedertaal ben je ook niet door regels leren correcte zinnen beginnen maken. Daar heeft je nieuwsgierigheid en het natuurlijke functioneren van je brein voor gezorgd. Ons brein zoekt vanzelf naar structuren, dat is één van zijn basisfuncties. Door regelmatige omgang met Nederlandstaligen merkt je brein onbewust zinsstructuren.

Zo leer je ook snel  en efficiënt Nederlands door luisteren, imiteren en zo snappen. Vertrouw gerust op die creatieve ontevredenheid van je hersenen. Zoals toen je je moedertaal leerde. Dat gaat het snelst. Richard helpt je daarbij.

Op deze pagina, essentie van de Nederlandse syntaxis vind je :

- waar staan subject en persoonsvorm (= vervoegd werkwoord) in een enkelvoudige Nederlandse zin?

- woordvolgorde Nederlandse zin: waar komt de bepaling van tijd, manier en plaats?

- normaal komt het direct object eerst maar wanneer komt het indirect object voor het direct object?

- waar komen subject en werkwoord in een ondergeschikte zin?


Nederlands leren in 1 week? Ja,dat kan!

1.Woordvolgorde in een eenvoudige Nederlandse zin.


1.1. Plaats van werkwoord en onderwerp:

Karel gaat volgende week met vakantie.

Volgende week gaat Karel met vakantie.

De kinderen logeren volgende week bij hun vriendjes.

Volgende week logeren de kinderen bij hun vriendjes.

We moeten die brief nog voor vanavond versturen.

Die brief moeten we nog voor vanavond versturen.

Els brengt dat boek morgen terug.

Morgen brengt Els dat boek terug.

Jan is in maart drie weken met vakantie geweest.

In maart is Jan drie weken lang met vakantie geweest.


1.2. Plaats van de bepaling van tijd, manier en plaats:

Ik ga morgen met de bus naar Halle.

Jan en Mia kunnen volgende week met hun peter bij tante Tine overnachten.

Oom Erik neemt Jan elke zondagavond graag in zijn auto mee.

Mijn zus is vorige maand doodmoe naar Ierland teruggekeerd.

Morgen ga ik met de bus naar Halle.

Met de bus ga ik morgen naar Halle.

Naar Halle ga ik morgen met de bus.

Met hun peter kunnen Jan en Mia volgende week bij tante Tine overnachten.

In zijn auto neemt oom Erik Jan elke zondagavond graag mee.

Vorige maand is mijn zus doodmoe naar Ierland teruggekeerd.


1.3. Volgorde van het lijdend voorwerp (= direct object) en meewerkend voorwerp (= indirect object).

Ik geef het dossier aan onze baas.

Ik geef het aan hem.

Ik geef het dossier aan onze secretaresse.

Ik geef het aan haar.

Ik geef onze baas het dossier.

Ik geef hem het dossier.

Ik geef onze secretaresse het dossier

Ik geef haar het dossier

Ik geef het hem.

Ik geef het haar.

Ik koop die computer voor mijn kinderen.

Ik koop hem voor ze.

Ik koop mijn kinderen die computer.

Ik koop ze die computer.

Ik koop hem ze.


Nederlands leren in 1 week? Ja,dat kan!

 

2. Woordvolgorde in complexe zinnen.


2.1. Syntaxis / woordvolgorde nevengeschikte zinnen.

Ik nam een kopje koffie en ik ging zitten.

En, ik vertelde onmiddellijk alles.

Jan bleef nog twee dagen logeren maar zijn broer bleef drie dagen langer.

Maar, Marieke is nog een week daar gebleven!

Ik vertrek over één week of ik blijf misschien wat langer.

Of, ik vertrek vanavond of ik vertrek morgenochtend.

Ik drink liever bier want ik verdraag wijn niet goed.

Het regent dus ik wacht nog even.


2.2. Syntaxis / woordvolgorde in ondergeschikte zinnen.

Frits vliegt met Ryanair naar Carcassonne omdat het met de trein veel duurder is.

Ik kan vanavond niet vroeg vertrekken omdat ik die boekhouding nog wil afsluiten.

Mama zegt dat ze niet meer zo goed hoort.

Morgen bezoeken we Halle, als het weer mooi is.

Ik vraag me af of het weer deze zomer beter wordt.

Jantje vraagt wanneer zijn tante nog eens op bezoek komt.

Mijn broer heeft al veel bezoek gekregen, sinds hij naar Boedapest is verhuisd.

Hij gaat lopend naar de winkel hoewel het heel hard gaat waaien.

Ze is bijna flauw gevallen toen ze het verhaal over die  gruwelijke moord hoorde.

De olieprijs daalt en stijgt naarmate het aantal aanslagen in Irak daalt of stijgt.


Waar staan Onderwerp en werkwoord als de zin met de bijzin begint?

Voor zover ik daarover iets  kan zeggen, komt Jan dit jaar niet op bezoek.

Naargelang het aantal echtscheidingen toeneemt, stijgt de jeugdcriminaliteit.

Toen de oorlog in 1939 uitbrak, woonde hij in Kenia.

Als onze kat een koe was, konden we haar melken bij het haardvuur.

Sinds ze in Boedapest wonen, hebben ze veel bezoek gekregen.

Doordat de regeringsvorming zolang aansleept, daalt het consumentenvertrouwen.


Je hoogopgeleide baas, collega, vriend of partner, of jij zelf, leert in 1 intensieve cursusweek Nederlands of 3 weekends met volledige onderdompeling in het Nederlands en intensieve persoonlijke begeleiding evenveel Nederlands als tijdens 1 jaar avondcursus of groepsonderwijs.

2 Niveaus verder volgens het Europese referentiekader taalvaardigheid kan bij ons in één week intensieve privécursus Nederlands.


Persoonlijk aangepaste privé lessen. Volledige onderdompeling in het Nederlands.  Nadruk op gesproken Nederlands begrijpen en vlot Nederlands leren spreken. Boeiende gespreksthema's die jezelf en je situatie betreffen zijn noodzakelijke ingrediënten voor een efficiënte intensieve privécursus  Nederlands op maat die boeit en motiveert.

Dan wil je je ervaring, mening, opinie, meedelen, je vragen stellen, je ideeën uitwisselen.


Als je in het Nederlands wil communiceren over wat je aanspreekt, boeit en bezig houdt, wil je zo snel mogelijk Nederlands leren.

Vocabulaire, correcte uitspraak en zinsconstructie gaan er dan vanzelf in.

Ze zijn geen doel meer maar middel tot uitwisseling, gesprek, dialoog, elkaar leren kennen en van ideeën wisselen.

Je krijgt intensieve persoonlijke themagecentreerde begeleiding, je tempo wordt gerespecteerd, gespreksthema's zijn jouw thema's.

Tijdens zo'n intensieve privé-cursus Nederlands leer je van in het begin in het Nederlands denken, Zonder die tijdrovende omweg over vertaling waardoor je nog maar halfweg bent als je gesprekspartner zijn zin al af heeft.

En, tijdens pauzes, middag- en avondmaal is er extra gelegenheid tot ongedwongen conversatie in het Nederlands met je privé leraar en boeiende mensen uit het plaatselijk sociocultureel milieu.

Je leert niet alleen Nederlands, je leert de Nederlandstalige mentaliteit kennen van binnen uit, door natuurlijke ongedwongen gesprekken over mensen en de samenleving in Vlaanderen en Nederland, over onze gewoonten, waarden en thema's, wat ons nauw aan het hart ligt, hoe we zijn.


Tijdens zo'n intensieve privé-week Nederlands leert je baas, collega, vriend of partner niet alleen Nederlands, hij of zij leert ook onze sociale grammatica: gebruiken, gewoonten en omgangsregels.