Nederlands leren in 1 week? Ja,dat kan!

 

Hoe verloopt je taalbad Nederlands ?

Ons meest gevraagde programma is 5 dagen, 6 lessen per dag.

Meer is niet altijd beter.  5 dagen à 6 lessen + 3 u extra conversatie + 2 à 3 uur zelfstudie is intensief en efficiënt.

Je kan ook 7 of 8 lessen vragen. Dat kan, naar wat je verkiest, een extra werkblok privéles Nederlands, begeleide herhaling, een wandeling of culturele uitstap zijn. Je kan er ook het weekend aanhangen.

Gemiddeld zijn onze studenten na 5 tot 7 dagen 2 niveaus verder op de schaal van het Europees referentiekader.

Ben je een absoluut beginner dan ben je na 5 dagen zeker dicht bij niveau basisgebruiker A2, na 7 dagen zo goed als zeker. Het prille begin is moeilijker maar eens je de structuur beet hebt versnelt alles. Die basiskennis van het Nederlands volstaat om verder - door dagelijks gesprek met medewerkers, collega's, buren, vrienden of partner - zelfstandig je Nederlands te verbeteren en uit te breiden.

 

Spoedcursus Nederlands voor hoogopgeleiden.

Maandag


9u: Aankomst en informele kennismaking bij een kop koffie of thee.

9u30-10u30: Evaluatie van je niveau Nederlands volgens het Europees Referentiekader Nederlands.

Daarbij oriënteert je leraar Nederlands zich uiteraard op wat Nederlanders en Vlamingen van je verwachten. In volgorde: correcte uitspraak, correcte zinsbouw, vocabulaire, vertrouwdheid met de Nederlandstalige omgangsvormen.

Grammatica en spelling zijn daarbij minder belangrijk dan gesproken Nederlands begrijpen en vlot kunnen spreken en communiceren.

Met de resultaten van deze evaluatie als basis overleggen en bepalen we dan samen realistische doelstellingen voor je week.

10u30-11u: Pauze en informeel gesprek, uiteraard in het Nederlands.

Vanaf de eerste dag spreekt je leraar enkel Nederlands met je.

Meteen zo'n onderdompeling in het Nederlands vraagt in het begin wat aanpassing van je hersenen maar op hun sensomotorische coördinatie kan je gerust vertrouwen: je hersenen gaan in creatieve ontevredenheid en zoeken, zonder bewuste inspanning, naar het begrijpen van wat er gezegd wordt vanuit de context. Ze doen het werk voor je.

11u -12u30: Privéles Nederlands.

Themagecentreerd leren, intensieve persoonlijke begeleiding, woordenschat in verband met het thema, Nederlands begrijpen uit de context, uitspraak, met of zonder audiovisuele hulpmiddelen.

Themagecentreerd gesprek,gespreksthema's zijn jouw thema's. Hulp voor een betere uitspraak, Nederlandse manier je uit te drukken, dagdagelijks en/of beroepsvocabulaire, nadruk op duidelijke, 'one idea, one sentence'-zinnen.

Hulpmiddelen: krantenartikels, Radio- of Tv-journaal, documenten in verband met wat je boeit, interesseert, nodig hebt en bezig houdt, hobby, werk, gezin, huis, Nederlandse gewoonten, ... .

Met absolute beginners gebruiken we alvast Wablieft, een wekelijkse krant speciaal voor anderstaligen die Nederlands leren.

Wablieft brengt informatie over wat de voorbije week gebeurde en gespreksthema's zijn. Bijzonder nuttig is dat hij daarbij Nederlands gebruikt zoals het gesproken wordt. Gedrukt materiaal helpt je ook beter Nederlands te spreken.

Je leert de Nederlandse schrijfwijze (die is vrij fonetisch) correct uitspreken. De uitspraak van je moedertaal of van je eerste vreemde taal los te laten en te vervangen door de Nederlandse. Je begrijpt gemakkelijker de assimilatie regels want je ziet ook hoe die functioneren.

En, je ziet de structuur van de zin.  Die helpt je de delen van het woord en de delen van de zin benadrukken zoals Nederlandstaligen dat doen. Je ziet dan ook waar je kan ademhalen om genoeg lucht te hebben voor die lange klinkers zo dat je het correcte ritme van de zin bewaart.

12u30-13u30: Lunch

Nog een gelegenheid tot dagdagelijks gesprek in het Nederlands in een dagelijkse context. Daarna kijken we eventueel samen naar het middagjournaal.

13u30-15u: privélessen Nederlands, herhaling

We herhalen woordenschat, zinsconstructie en waar nodig de grammatica van waar we het die morgen over hadden.

Daaruit kiezen we samen 'sleutelzinnetjes'.

Vrije tijd tot 18u30

Tijd voor een wandelingetje om de omgeving, het dorp of de natuur te verkennen, siësta, bad of andere manier om even uit te waaien.

Dat is nodig om je hersenen vanzelf op de achtergrond je waarnemingen en ervaringen tijdens lessen Nederlands en gesprekken te laten integreren. Daarna kan je rustig op je eigen ritme het geleerde herhalen.

18u30-20u: Avondmaal met een gesprekspartner plaatselijk sociocultureel milieu.

Ongedwongen tafelgesprek, kennismaking en uitwisseling. Gelegenheid ook om gewone Nederlandstaligen te leren kennen en uit te vragen over onze gewoonten, geschiedenis en cultuur.

20u: Vrij

Of tijd voor persoonlijke studie en sleutelzinnetjes herhalen, Nederlandstalige TV of film kijken.

Ga ook op tijd slapen want tijdens de nacht integreren je hersenen het geleerde.

Essentieel voor een optimaal resultaat is wel de discipline jezelf tijdens deze hele week in het Nederlands ondergedompeld te houden.

Enkel Nederlands te kijken,te luisteren of te lezen en andere talen te mijden.

 

Dinsdag, woensdag, donderdag (+ vrijdag en zaterdag voor wie een weekend extra wil)


Dagschema grotendeels zoals maandag met elke dag 's morgens evaluatie, feedback en bepalen van de dagdoelstellingen voor taalbad Nederlands.

9u, persoonlijk aangepaste cursus Nederlands elke dag debriefing van de vorige dag.

Wat gemakkelijker wordt, wat nog moeilijk is, feedback, eventuele bijsturingen.

Je privé cursus Nederlands loopt verder en wordt elke dag aangepast naargelang je vorderingen en bijkomende behoeften.

's morgens: Privélessen Nederlands op maat van wat je precies nodig hebt: themagecentreerd Nederlands leren.

Dagdagelijks of specifiek vocabulaire,

Nederlands beter begrijpen en vlotter leren praten, met of zonder audiovisuele hulpmiddelen.

Themagecentreerde gesprekken: gespreksthema's zijn jouw thema's,

thema's die je boeien en interesseren, voor jou in je privé en beroepsleven belangrijk zijn.