snel goed Nederlands leren
5, 7 of 9 dagen dagen intensief privé taalbad NT2 voor hoger opgeleide anderstaligen

Taalbad Nederlands met persoonlijk aanpasbare privélessen.

Hoe verloopt zo'n  5, 7 of 9-daagse intensieve privé-cursus Nederlands met taalbad NT2 voor hoogopgeleiden? Beschrijving + tips om hoe van jouw 'retraite Nederlands leren' ook het succes te maken dat oudcursisten in hun getuigenissen roemen.

Intensief taalbad en privécursus Nederlands.
Verloop: Vooravond en eerste dag.
                Volgende dagen.
                Laatste dag.
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

 

Contact? richard@leernederlands.com of bel +32 497 62 18 05

 

intensieve privécursus en taalbad NederlandsIntensief taalbad persoonlijk aanpasbaar voor hoogopgeleiden

Onze standaard cursus Nederlands, 5 dagen Taalbad intensieve onderdompeling: 6 privélessen per dag + 3 uur extra conversatie + 2 à 3 uur zelfstudie.
Meer dan 6 privélessen Nederlands per dag is niet per se efficiënter. 5 dagen à 6 lessen? Dat is al intensief en efficiënt.
Je kan ook een taalbad Nederlands met 7 of 8 lessen vragen. Dat maakt je taalbad Nederlands zeker intensiever maar misschien ook onnodig vermoeiender. Ook rust is belangrijk voor het integreren van een nieuwe taal.
Zo'n 1 of 2 lessen extra kunnen, naar wat je verkiest ook begeleide herhaling, een conversatiewandeling of een uitstap zijn.
Er een of twee weekends aanhangen is misschien minder vermoeiend. 
Weekend curssen Nederlands met taalbad: Voor wie zich niet tijdens de week kan vrij maken, kunnen (beperkt = tijdig boeken) ook opeenvolgende weekends.

Doorgaans zijn hoogopgeleiden, als ze zonder enig voorkennis van het Nederlands starten, na 5 tot 9 dagen A2 op de Europese schaal taalvaardigheid. A2 niveau Nederlands is het belangrijkste niveau. Eens je dat niveau echt beheerst, kan je autonoom verder. Door dagelijks gesprek met medewerkers, collega's, buren, vrienden of partner en familie verbeter je zelfstandig je Nederlands en groeit je vocabulaire.
Ben je geen beginner meer en ben je al A2, kom je in 5, 7 of 9 dagen of een paar weekends van zo'n privétaalbad Nederlands 'retraite' één tot twee niveaus hoger.

Taalbad betekent dat Richard van aan het begin enkel Nederlands met je praat. Dat lijkt moeilijker dan het is. Na wat aanvankelijke verwarring schakelt je brein over op 'creatief zoeken'. Dat begint vanzelf. Je brein begint zelf, zonder dat je daarin hoeft tussen te komen, naar elementen uit mimiek, context etc. uit te kijken die het helpen begrijpen wat er gezegd wordt. Zo leerde je ook je moedertaal. En Richard helpt je natuurlijk. En dag na dag versnelt zo je teruggevonden natuurlijk aangeboren nieuwsgierig leren.

 

taalbad Nederlands volledige onderdompeling in taal en cultuurHoe verloopt deze spoedcursus Nederlands NT2 met taalbad voor hoogopgeleiden?

Vooravond:

Je baas, medewerker, collega, vriend(in) of partner kan vanaf de vooravond aanreizen. Avondmaal is om 18u30. Dat is alvast rustiger aankomen en kennismaken met de omgeving waar zij of hij zich een week kan terugtrekken om Nederlands te leren en Nederlandstaligen te ontmoeten.
Van bij het begin en tijdens het avondmaal spreekt Richard enkel nog Nederlands. Ook de andere gasten - ze komen naar de abdij om te lezen, te studeren, zich te bezinnen en/of te wandelen - spreken enkel Nederlands met je.
Ook al begrijp je bij zo'n onderdompeling in het begin niet veel, je raakt alvast vertrouwd met de klank, intonaties en melodie van het Nederlands.

Maandag (of eerste dag taalbad):

8u tot 8u45: ontbijt. Een gelegenheid om hier verder thuis te komen. Verder vertrouwd te raken met uitspraak en melodie van het Nederlands. En, om stilaan een en ander te beginnen begrijpen. Voor wie al Nederlands kent zijn het alvast gelegenheden tot kennismaking en informeel gesprek.

9u - 10u30: Evaluatie van je huidig niveau taalvaardigheid Nederlands volgens het Europees Referentiekader Talen.
Uiteraard enkel als je al (wat) Nederlands kent.
Daarbij oriënteert Richard zich uiteraard op wat Nederlanders en Vlamingen van je verwachten. In volgorde: correcte uitspraak, correcte Nederlandse zinsbouw, vocabulaire, min of meer vlotte deelname aan gesprekken, begrip van een gelezen tekst, vertrouwdheid met de Nederlandstalige omgangsvormen.
Nederlandse grammatica en spelling zijn daarbij minder belangrijk dan gesproken Nederlands begrijpen en vlot kunnen (mee)spreken en communiceren.
Met de resultaten van die evaluatie als basis overleggen en bepalen we dan samen realistische doelstellingen voor je week.

10u30 - 11u: Pauze en informeel gesprek, uiteraard in het Nederlands.
Taalbad? Vanaf de eerste dag spreekt Richard enkel Nederlands met je. Meteen zo'n onderdompeling in het Nederlands vraagt in het begin wat aanpassing van je hersenen. Maar op je aangeboren sensomotorische coördinatie kan je gerust vertrouwen: je hersenen gaan in creatieve ontevredenheid en zoeken, zonder bewuste inspanning, naar 'hoe begrijpen van wat er gezegd wordt vanuit de context?'. Ze doen het werk voor je.

11u - 12u30: Privéles Nederlands.
Themagecentreerd Nederlands leren, intensieve persoonlijke begeleiding, woordenschat in verband met het thema. Nederlands begrijpen uit de context, uitspraak, taalbad. Themagecentreerd gesprek, gespreksthema's zijn basisthema's voor het vocabulaire dat je op het werk en thuis nodig zal hebben. Dat wordt aangevuld met leren praten over je eigen ervaringen rond die situaties. Of, als je al Nederlans kent, meer, vooral of uitsluitend jouw thema's.
Hulp voor een betere uitspraak, meer Nederlandse manier je uit te drukken, dagelijks en/of beroepsvocabulaire, nadruk op duidelijke, 'one idea, one sentence' zinnen.
Hulpmiddelen: krantenartikels, Radio- of TV-journaal, documenten in verband met wat je boeit, interesseert, nodig hebt en bezig houdt, hobby, werk, gezin, huis, Nederlandse gewoonten, ... .
Met absolute beginners gebruiken we alvast Wablieft, een wekelijkse krant speciaal voor anderstaligen die Nederlands leren. Wablieft brengt informatie over wat de voorbije week gebeurde en gespreksthema's zijn. Bijzonder nuttig is dat die weekkrant daarbij Nederlands gebruikt zoals het gesproken wordt.
Als handboek voor absolute beginners gebruiken we 'Totaal1' en 'Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als Tweede Taal NT2'. Totaal richt zich tot hoogopgeleiden en dat pocketwoordenboek is zo opgemaakt dat je vocabulaire en kennis over Nederland en Vlaanderen snel uitbreidt.
Gedrukt materiaal helpt je ook beter Nederlands te spreken. Je leert de Nederlandse schrijfwijze (die is vrij fonetisch) correct uitspreken. En, de uitspraak van je moedertaal of van je eerste vreemde taal los te laten. Je begrijpt makkelijker de assimilatie regels want je ziet aan de geschreven tekst ook hoe die functioneren.
En, je ziet de structuur van de zin, taalbad is niet enkel horen. De zinstructuur zowel zien als horen, helpt je de delen van het woord en de delen van de zin benadrukken zoals Nederlandstaligen dat doen. Je ziet dan ook waar je kan ademhalen om genoeg lucht te halen voor die lange klinkers. Zo wordt je dag na dag vertrouwder met uitspraak, ritme en melodie van het Nederlands.

12u30-13u30: Lunch
Nog een gelegenheid tot informeel gesprek in het Nederlands in een dagelijkse context.

13u30-15u: privéles Nederlands, herhaling.
We herhalen woordenschat, zinsconstructie en waar nodig de grammatica waar we het die morgen over hadden. Daaruit kiezen we samen 'sleutelzinnetjes'. Zo'n sleutelzinnetjes hebben zowel een typische Nederlandse zinsbouw, leren je uitspraak en ritme van zinnnen en laten je toe - zonder dat je regels hoeft te leren -  grammatica te integreren. Ze vatten als het ware wat je die dag leerde samen.

Vrije tijd tot 18u30
Tijd voor een wandelingetje in de omgeving, het dorp of bos en heide te verkennen, siësta, bad of andere manier om even uit te waaien. Dat is nodig om je hersenen te laten freewheelen. En zo je waarnemingen en ervaringen tijdens je privélessen Nederlands en informele gesprekken te integreren. Daarna kan je makkelijker en meer ontspannen tijdens je uren zelfstudie het geleerde verdiepen.

18u30-20u: Avondmaal met de andere gasten.
Ongedwongen tafelgesprek, verdere kennismaking en uitwisseling. Gelegenheid ook om gewone Nederlandstaligen (de andere gasten) te leren kennen en uit te vragen over onze gewoonten, geschiedenis en cultuur.

20u: Vrij
Of tijd voor zelfstudie en sleutelzinnetjes herhalen, in het Nederlands, TV of film kijken.
Ga ook op tijd slapen want tijdens de nacht integreren je hersenen het geleerde.
Essentieel voor een optimaal resultaat van het taalbad is wel de discipline jezelf tijdens deze hele week in het Nederlands ondergedompeld te houden. Enkel Nederlands te kijken, te luisteren of te lezen en andere talen zoveel mogelijk te mijden. 


makkelijk en snel Nederlands leren begrijpen en sprekenVolgende 4, 6 of 8 dagen taalbad Nederlands.

Dagschema van je snelcursus taalbad Nederlands is grotendeels zoals de eerste dag: gezamelijk ontbijt, feedback en bepalen van je dagdoelstellingen.
Wat wordt makkelijker? Waar is het nog moeilijk? Feedback, eventuele bijsturingen.
Je privécursus Nederlands loopt verder, wordt elke dag aangepast naargelang je vorderingen en bijkomende behoeften.
Privélessen Nederlands op maat van wat je precies nodig hebt, themagecentreerd Nederlands leren.
Dagelijks of (als je al Nederlands A2 bent) specifiek vocabulaire,
Nederlands beter begrijpen en vlotter leren praten, met of zonder mediahulpmiddelen.
Themagecentreerde gesprekken: gespreksthema's zijn basisthema's, thema's die je boeien en interesseren, voor jou in je privé en beroepsleven belangrijk zijn.  

Laatste cursusdag:

Die verloopt 's morgens zoals gebruikelijk: vrije conversatie bij het ontbijt, daarna debriefing maar voor de hele cursus. Op basis daarvan nog wat ingaan op wat nog enige verduidelijking nodig heeft.
Je taalbad Nederlands sluit af zoals het begonnen is: met een evalatie van je toegenomen taalvaardigheid na zo'n intensieve persoonlijk aangepaste privécursus. Je krijgt aan de hand van een voor te lezen tekst en de bespreking daarvan feedback over je uitspraak, zinsbouw, vocabulaire begrip en deelname aan gesprekken in het Nederlands. Zo kan je zelf wat officiëler vaststellen wat je natuurlijk al ervaarde: hoe snel je er in maar één week bent op vooruit gegaan.
Een idee van wat er getoetst wordt vind je op de zelfevaluatie taalvaardigheid Nederlands hier.
Zoals je bij de getuigenissen kan nalezen, zijn hoogopgeleide anderstaligen die zonder kennis van onze taal starten naargelang duur en intensiteit dan om, bij of over A2. Wie al Nederlands kent gaat er evenzeer op vooruit.

Contact? richard@leernederlands.com of bel +32 497 62 18 05

 

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Voor wie dat belangrijk is: in samenspraak met de Taalunie en het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Universiteit Leuven kan je met Richard ook naar het behalen van een officiëel Certificaat Nederlands als Vreemde Taal toewerken.
Je cursus wordt daar wel zwaarder, langer en formeler door. Reken op minstens 9 dagen hard studeren voor A2.
Dat komt doordat er naar slagen voor de voor het certificaat vereiste formele tests toegewerkt moet worden.
Zo'n certificaat is enkel nuttig als je aan de universiteit wil gaan studeren of doceren, als je werknemer dat uitdrukkelijk vereist of als dat bij solicitaties een pluspunt is.

Weet echter:
Privébedrijven gaan veel liever af op hun persoonlijke ervaring van je vlot Nederlands begrijpen en spreken tijdens een gesprek.
Als je na een cursus of examen je Nederlands, en elke vreemde taal, niet onderhoudt en verdiept, gaat je kennis erop achteruit.
Vanaf niveau A2 is opklimmen naar B1, B2, en meer nog naar C2 onmogelijk zonder dagelijkse onderdompeling in de taal.

Examens kan Richard afnemen. Verbetering gebeurt aan de universiteit.

Print Friendly and PDF